تیزر نمایش زبان کوهستانی/ایمان به خود به کارگردانی علی اکبر علیزاد

Loading Video.‎.‎.‎
نمایش در بخش برگزیده

پیشنهاد سر دبیر

به گزارش روابط عمومی روایت فتح ، سوگواره "رکعت به رکعت عاشقی" تولید نمایشی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس دهه اول محرم الحرام سال جاری توسط سیاوش طهورث و با شیوه ای نو به صورت تلفیقی و ترکیبی متشکل از پرده...